Najstarsze w Łodzi prywatne Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży.

Naszym celem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków spokojnej i skutecznej nauki, zapewniającej dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz kontynuacji kształcenia w szkołach wyższych.

Autorski program kształcenia

Jako ponadpodstawowa szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, Liceum ma na celu stworzenie swoim uczniom optymalnych warunków spokojnej i skutecznej nauki, zapewniającej dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych i kontynuacji kształcenia w szkołach wyższych. Od początku istnienia Liceum z powodzeniem realizuje ten cel w oparciu o specjalnie opracowany program kształcenia, którego głównymi wyróżnikami są:

System indywidualnego profilowania dający uczniom możliwość pobierania nauki wybranych przedmiotów w małych - kilkuosobowych grupach.

Wysoko wyspecjalizowana kadra nauczająca składająca się głównie z wykładowców uniwersyteckich, potrafiących w zrozumiały sposób wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia z programu nauczania, ale także mogących kompetentnie doradzić naszym uczniom przy wyborze odpowiednich kierunków studiów.

Szeroki program nauczania języka angielskiego (40% obowiązkowych egzaminów maturalnych – to egzaminy z j. obcego), mający na celu stworzenie naszym absolwentom większych możliwości realizacji swoich ambicji i celów życiowych w oparciu o nowe szanse rozwoju i kariery, jakie daje swoim nowym młodym obywatelom Unia Europejska.

Co nas wyróżnia?

Indywidualne profilowanie
Zajęcia wyrównawcze
Przyjazna atmosfera
Atrakcyjne wycieczki
Wysokie wyniki Matur
Przystępne opłaty

Skontakuj się z nami.

Sekretariat szkoły czynny w godzinach 8.00-16.00. Telefon 42 686 82 83, 501 078 731.